Specialisme

Financieel recht

Lex heeft een bijzonder expertise opgebouwd op het gebied van Financiering en Zekerheden. Lex adviseert en begeleid bij financieringstransacties (zowel vreemd als eigen vermogen) en stelt financieringsovereenkomsten en zekerheidsdocumenten (pandaktes, borgstellingen, hoofdelijkheidsverklaringen, pari passu, etc.) op. Daarnaast adviseert en procedeert Lex over zorgplicht schendingen.

Ondernemingsrecht

Lex adviseert en begeleidt bij onder meer bij het opzetten, structureren en beëindigen van ondernemingen en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten (fusies, overnames). Lex adviseert en begeleidt verder ten aanzien van aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, franchisecontracten, distributieovereenkomsten en andere commerciële contracten.

Arbeidsrecht

Lex adviseert en procedeert onder meer ten aanzien van (collectieve) ontslagen en reorganisaties, arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, richtlijnen en huisregels, ziekteverzuimbeleid en medezeggenschap.