Gouden Handdruk

Als u wordt ontslagen via een ontslagprocedure bij de rechter of uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, is er een redelijke kans dat u een gouden handdruk krijgt. De werkgever keert een gouden handdruk uit als vervanging van misgelopen of mis te lopen loon.

U moet vervolgens bepalen wat u met het geld gaat doen. De wet geeft u 3 mogelijkheden:

  • U rekent direct met de fiscus af;
  • U gebruikt het geld voor de aankoop van een lijfrentepolis of;
  • U zet het geld in voor het oprichten van een stamrecht-B.V.

Uw besluit heeft altijd fiscale gevolgen. Lex is gespecialiseerd in regelingen rond de financiële schadeloosstelling. Wij adviseren u graag over de fiscaal meest gunstige aanwending van uw gouden handdruk.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u een e-mail sturen naar: info@lex.eu

Direct afrekenen

U kunt uw gouden handdruk direct op uw bankrekening laten storten. Dit heeft 2 nadelen:

  • Uw uitkering wordt belast tegen het progressieve inkomstenbelasting tarief van maximaal 52%.
  • Op grond van de vermogensrendementsheffing betaalt u jaarlijks 1,2% belasting over uw vermogen. Er geldt een vrijstelling van 17.600,- per persoon.

Direct afrekenen is een geschikte optie als u direct over uw geld wilt beschikken voor consumptieve doeleinden of als het om een klein bedrag gaat.

Lijfrente aankopen

U kunt uw gouden handdruk gebruiken om een lijfrente aan te kopen bij een levensverzekeraar of pensioenfonds. Dit is een aantrekkelijke optie als u de ontslagvergoeding op termijn periodiek uitgekeerd wilt krijgen bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken of als pensioenvoorziening.

Stamrecht-B.V. oprichten

U kunt ook kiezen voor het oprichten van een stamrecht-B.V. In dit geval stort uw ex-werkgever de gouden handdruk rechtstreeks op de rekening van uw stamrecht-B.V. U ontvangt te zijner tijd een ‘lijfrente’ van uw eigen stamrecht-B.V.

Het oprichten van een stamrecht-B.V. geeft u meer flexibiliteit dan de lijfrente die u aankoopt bij een verzekeraar of pensioenfonds.

  • U houdt zeggenschap over uw kapitaal. Dat is niet het geval wanneer u de gouden handdruk laat afstorten bij een verzekeringsmaatschappij.
  • Bij een stamrecht-B.V. wendt u de ontslagvergoeding aan om een eigen onderneming op te richten. Daardoor kunt u een beleggingstraject starten waarbij u als directeur-grootaandeelhouder zelf de touwtjes in handen hebt.
  • Vanuit een stamrecht-B.V. kunt u een lening verstrekken aan private personen. Bijvoorbeeld voor de
    financiering van een huis.

Voordeel van de stamrecht-B.V. is dat u niet direct met de fiscus hoeft af te rekenen. Het hele bruto bedrag van uw ontslagvergoeding kan zo renderen.

Te zijner tijd zijn de uitkeringen belast. De hoogte van de belasting hangt af van het belastingtarief dat dan op uw situatie van toepassing is.